Basisschoolbegeleiding

Heeft uw kind, om wat voor reden dan ook, achterstand opgelopen in rekenen of taal en kan het extra ondersteuning gebruiken?

Basisschoolleerlingen hebben veelal problemen met reken- en/of taalonderwerpen. Breuken, procenten, sommen met grote getallen en staartdelingen zijn soms moeilijk te bevatten. Ook met het gebruik van de -d of de -t, zinsontleding en begrijpend lezen hebben sommige leerlingen moeite. Basisschoolbegeleiding JOEP! geeft opnieuw en uitgebreider instructie over onderwerpen die nog niet begrepen zijn. De begeleiding vindt individueel plaats, in de vorm van een bijles.
Hierdoor krijgt de leerling de aandacht die de school vaak niet kan bieden. De begeleiding is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6.

  • Voor basisschoolleerlingen vanaf groep 6
  • 1 op 1 begeleiding
  • Wekelijkse terugkoppeling
  • Snel weer grip op een lastig vak
  • Met meer zelfvertrouwen naar school

Schuiven naar boven
AANMELDEN!
close slider