JOEP! Kinderdagverblijf

FAQ

Algemeen

Is het kinderdagcentrum ook in de zomervakantie open?
Kindercentrum JOEP! is het gehele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op nationale feestdagen en in het weekend zijn wij gesloten.

Moet ik extra betalen voor voeding en luiers?
Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen speciale dieet en/of allergie voeding vragen wij ouders om zelf mee te nemen.

Hoe kan ik een extra dag of ruil dag aanvragen?
Deze is aan te vragen via het ouderportaal voor de gewenste dag. Maximaal 2 weken voor de gevraagde dag geven we door of het mogelijk is. Vakantie dagen kunnen niet geruild worden. Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen van tevoren.

Een ruil dag kan tot 2 weken voor en 4 weken na de oorspronkelijke dag aangevraagd worden.

Ruilen van een feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

Kan een aangevraagde extra dag of ruil dag altijd doorgaan?
Een extra dag of ruil dag kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers in overeenstemming is met het vastgestelde BKR.

Hoe betaal ik de extra opvang?
Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht.

Ik wil een extra aangevraagde dag annuleren. Tot wanneer kan dat?
Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen van tevoren.

Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?
Een dag die je in de toekomst afwezig gaat melden, kun je als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?
Het is prettig als we weten als een kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Is er een TV op het kindercentrum?
Bij kindercentrum JOEP! hebben wij geen TV, omdat wij dit geen toegevoegde waarde vinden voor de opvang van een kind.

Verzekering
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind(eren) tijdens het verblijf op de locaties. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan een eigen WA-verzekering af te sluiten.

Kan ik geld terugkrijgen als mijn opvang dag op een feestdag valt?
De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen voor ons door tijdens de feestdagen. De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten omdat onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris hebben over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Als we de uren van feestdagen wel uit de berekening halen dan zullen de uurtarieven dus de kosten voor de kinderopvang stijgen.
Om die reden kiezen we er voor geen restitutie te geven.

Wat zijn de kosten bij het gebruik van extra opvang?
Voor het kinderdagverblijf is dit in 2021 € 8,50 per uur x 11 uur voor een gehele dag.

Voor de buitenschoolse opvang is dit in 2021 € 8,00 per uur x 11 uur voor een gehele dag of x 4,5 uur voor een middag.

Opvang vanaf 7.00u is mogelijk, hiervoor rekenen wij € 5,00 extra, dit wordt achteraf in rekening gebracht. Dit moet 24 uur voorafgaand aan gevraagde datum bekend worden gemaakt aan het kindercentrum.

Hoe kan ik opzeggen?
Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar planning@kindercentrumjoep.nl. Hierbij wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd, er kan elke dag opgezegd worden.

Wanneer zijn de wendagen?
Wendagen vallen binnen het contract, als de startdatum is ingegaan dan vinden de wenmomenten plaats, dit zijn kortere opvang dagen. Hiervoor geven wij geen compensatie uren.

 

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

De school van mijn kind heeft komend jaar een aantal studiedagen. Kan ik alvast opvang aanvragen?

Wij adviseren om direct aan het begin van het schooljaar alle gewenste extra opvang i.v.m. schoolsluitingsdagen voor het hele schooljaar aan te vragen via het ouderportaal.

Wanneer kan ik mijn opgebouwde BSO flex tegoed inzetten?
Voor opgebouwde BSO tegoeduren gelden de volgende voorwaarden:
• De uren zijn het hele kalenderjaar geldig of tot de einddatum van de plaatsing indien deze eerder afloopt.
• De tegoeduren zijn te besteden voor schoolvakantiedagen (hele dag) en schoolsluitingsdagen op flexibele dagen.
• Ouders/verzorgers kunnen voor het hele kalenderjaar vooruit de gewenste dagen aanvragen.
• Aanvragen tot 14 dagen voor een schoolvakantiedag bieden gegarandeerd plaats.
• Aanvragen korter dan 14 dagen voor een schoolvakantie bieden geen garantie op een plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

  • Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen.

Mijn BSO flex tegoed is minder dan een vakantiedag kan ik dit nog opmaken?
In BSO schoolvakantie weken is het mogelijk om het restant tegoed in te zetten en indien nodig aan te vullen met extra uren. Zet dit erbij in de opmerking van de aanvraag.

Houd ik mijn flextegoed als ik een aangevraagde BSO schoolvakantiedag of schoolsluitingsdag annuleer?
Annuleren van een opgegeven BSO schoolvakantiedag of een schoolsluitingsdag, kan tot 1 werkdag van tevoren. Het tegoed komt weer beschikbaar. Bij annulering op de dag zelf vervalt het tegoed.

Kan ik tussentijds wijzigen van BSO pakket?
Het BSO-pakket elk kalenderjaar per 1 januari gewijzigd worden.

Hoe is de uren berekening voor de BSO?
Voor de 40 schoolweken rekenen wij het aantal uren vanaf de sluitingstijd van school tot 18.30 uur. Voorbeeld: het BSO ideaal-pakket heeft 8 vakantie weken x 11 uur = 88 uur.
40 schoolweken x 4,5 uur(middag van 14.00u tot 18.30) = 180 uur + 88 vakantie uren = totaal 268 uren : 12 maanden = gemiddeld 22,35 uren per maand.

De uren over het aantal schoolweken en vakantieweken worden voor een heel jaar bij elkaar opgeteld. Dit totale aantal opvanguren per jaar gedeeld door 12 maanden en 8 vakantie dagen is het gemiddelde aantal opvanguren per maand voor één dag in de week. Voor meer dagen per week is dat naar rato.

Hoe geef ik op welke vakantie opvangdagen ik wil gebruiken?
Ga naar het ouderportaal en ga naar agenda, klik daar op de gewenste vakantie dag vraag deze aan als extra dag. BV: Bij het ideaal pakket (pakket incl. 8 vakantieweken/schoolsluitingsdagen) en opvang op 3 dagen per week dan is er recht op vakantie opvang op 8×3=24 vakantiedagen per kalenderjaar. De vakantie-tegoeddagen zijn vrij te besteden binnen elke vakantie. Wisselende afname van bv. 4 vakantiedagen in de voorjaarsvakantie en 1 vakantiedag in de meivakantie is ook mogelijk. Gebruikt je meer vakantie opvangdagen dan het totale flex tegoed dan worden deze in rekening gebracht.

Ik heb het Ideaal pakket en mijn flex tegoed uren zijn allemaal gebruikt. Kan mijn kind nog extra komen?
Zijn er meer dagen nodig dan kun je deze gewoon via het ouderportaal bij ons aanvragen. Deze dagen worden een maand achteraf apart in rekening gebracht. 

Waar kan ik zien hoeveel flex tegoed uren ik nog heb?
In het ouderportaal is dit zichtbaar bovenaan in de agenda.

Kan ik vakantie opvangdagen (flex tegoed uren) meenemen naar het volgende jaar?
Nee, helaas kunnen vakantie opvangdagen/flexuren niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Het aantal vakantie opvangdagen/flexuren in het pakket geldt per kalenderjaar.

Schuiven naar boven
AANMELDEN!
close slider